تبلیغات
:.: دست نوشته ها - ما مردگان دویست سال بعد... :.:

وقتی این شعر رو خوندم یه جوری شدم ٬ بعد هر چقدر سعی کردم بگم چه جوری شدم نشد که نشد. فقط میدونم یه جور عجیبی شدم !! شما هم بخونیدش شاید شما هم یه جوری شدید !!


ما مردگان دویست سال بعد
دور هم نشستیم
با دعوتی رسمی
به صرف چای وشربت وشیرینی
و حراج معلومات

و چقدر کف زدیم
پیش رو برای خودمان
پشت سر برای هم

ما مردگان دویست سال بعد...


Posted by ابراهیم on 1385/10/17 at 12:01 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------