تبلیغات
:.: دست نوشته ها - آب :.:

● 

آدمایی که ایستادن و به سرعت از کنارشون رد میشم رو نگاه می کنم... گاهی، نه همیشه... و به این فکر می کنم که هرکدوم می تونن چقدر چیزهای کشف نشده رو در خودشون حبس کرده باشن... گاهی با نگاه کردن به چشم ها...

 
چیزی كه به دست میاد هیچوقت به اندازه چگونگی به دست اومدنش ارزش نداره.
حداقل من اینطور فكر می‌كنم... حتا احساسم هم باهاش هماهنگه.
یه چیزی كه از هر نظر آماده انفجاره، بهترین سرنوشتش انفجاره.

 

بالاترین درجه دیوانگی مال کساییه که وقتی دارن برات دیوونه بازی در میارن حتا خودت هم صادقانه شک میکنی که خودت دیوونه ای یا اونا.

 

یه چیزی رو به اراده خودت رها می کنی...
و این میشه موضوع جستجویی طولانی در باقی مانده عمرت.

 

اگه یه روزی تک تک مثل کیت کت شکلات ساخت، میشه تصور کرد بقیه مملکت هم یه روزی درست بشه.

قبل از اینکه خوب فکر کردن رو تمرین کنی، باید فکر نکردن رو تمرین کنی.


Posted by ابراهیم on 1385/09/30 at 13:12 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------