تبلیغات
:.: دست نوشته ها - نگاه ! :.:
 
نگاه !
یك ثانیه دیگر هم گذشت
یعنی اینكه زمان می گذرد
یعنی كه شاید به اندازه كافی این زمان گذشته باشد
اما امروز هم مثل تمام آن روزهایی ست كه قرار بود زمان بگذرد ...
Posted by ابراهیم on 1385/06/20 at 02:09 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------