تبلیغات
:.: دست نوشته ها - ترسناک :.:

  هیچوقت نمی تونی از مزخرفاتی که تو جامعه ت وجود داره کاملا جدا بشی. اون مزخرفات حتا توی وجود خودت هم رخنه می کنن. گریزی نیست.
     بعضی بیماری ها قابل کنترل هستن، ولی درمان ندارن.

  چیزایی که "ترسناک" به نظر نمیان، ترسناک ترن... البته تا وقتی ازشون نترسی.
     چیزهای "ترسناک" هم معمولا فقط تا زمانی ترسناکن که ازشون بترسی.

 ترجیح میدم حتا اتفاقای بد هم سریع و غیر منتظره باشن، چه برسه به خوباش...


Posted by ابراهیم on 1385/06/16 at 03:09 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------