تبلیغات
:.: دست نوشته ها - دلخوشی های ما در دیگری همانهایی ست كه روزی خود از دست داده ایم :.:

 

این را بفهم
برای من اینجا ماندن سخت شده ،
من شباهت و تفاوت این ها را نمی فهمم
من فاصله ام تا قهرمانم را با اشك پر كرده ام
و نمی توانم شباهتم را در یابم با این نوشته ها
با این كاغذهایی كه زیر دستم خیس می شوند
این را بفهم
اینجا زندگی سخت شده
انگار دیوی ست این حوالی
ترسم برداشته است
نمی توانم درست راه بروم ، درست حرف بزنم ، درست زندگی كنم
این را بفهم !
من از یاد برده ام ، از یاد برده ام ، خودم را و اینكه پیش از این چگونه نفس می كشیدم
بی آنكه از یادت برده باشم ...


Posted by ابراهیم on 1385/06/7 at 13:08 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------