تبلیغات
:.: دست نوشته ها - چیزی میان ما گم شد :.:
... عشق یا اعتماد
نمی دانم
چیزی میان ما گم شد
که هرگز
آن را نیافتیم
پس مرا فراموش کن
مثل مرد قصه های مادربزرگ
که وجود نداشت
اما برای زنش
گوزن شکار می کرد.

Posted by ابراهیم on 1385/03/9 at 07:05 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------