تبلیغات
:.: دست نوشته ها - مرثیه نجوا :.:

درخت خانه ی ما میوه ی سیاسی نمی دهد ما به رادیو های بیگانه گوش نمی دهیم

در سفره ها یمان نفت فواره می زند ما در تولید گندم خود کفاییم ما فرق ساز و

گوسفند را نمی دانیم ما همیشه به یاد عاشورا هستیم و فراموش نمی کنیم که امام

حسین مظلوم است و فراموش نمی کنیم که همواره باید به حال حسین گریست

فراموش نمی کنیم که چیز یا حرام است یا حلال یا مکروه است یا مباح واجب

است یا مستحب ما فراموش نمی کنیم که هر چه داریم از اسلام است ما فراموش

نمی کنیم که هلوکاست حقیقت ندارد ما فراموش نمی کنیم که بهترین کشور دنیاییم

حتی اگر دروغ باشد ما فراموش نمی کنیم که نباید بپرسیم.لطفا به ما در داشتن

یک زندگی بهتر کمک نکنید.


--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------