تبلیغات
:.: دست نوشته ها - پشت دیوانگی شهریست... :.:
كجاست كه ببیند پشت دریاها شهری نیست...
كجاست...
كجاست كه ببیند...پشت دیوانگی شهریست...
شهری پنهان...
شهری بكر و دست نخورده...
شهری از رنگ تازه...و ناشناخته...
شهری از جنس بی جنسی...
شهری با قانون نانوشته بی قانونِ احساس...
شهری از جنس تازگی ها...
شهری عاری ز هر زنجیر عقلی...
شهری خالی از هر مانع منطق...
شهری پر از عجایب برای غیر دیوانگان...
شهری پر از آرامش برای دیوانگان...
بیا كه پشت دیوانگی شهریست...
مبادا میان مرز شهر عاقلان و دیوانگان بمانی...


ب.ر.ن:...«پشت دیوانگی شهریست...»...

Posted by ابراهیم on 1388/03/4 at 03:34 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------