تبلیغات
:.: دست نوشته ها - پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک!!!!!!! :.:
آخ دودش چشممو آزار می ده سخته آدم دو تا دست داشته باشه تایژ کنه ........

نمی دونم تا حالا چنتا دود قاطی کردی؟!

اما چیز جالبی نیست تر کیبی از  بوی شکلات و میکس و کباب و چمیدونم چیژس و ژنیرو حتی بوی سیگار

پک بزن آها جیگرت حال اومد؟؟؟جیگرت سوخت؟؟ سرت گیج می ره ؟؟؟؟


Posted by بانوی شرقی on 1388/02/22 at 01:07 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------