تبلیغات
:.: دست نوشته ها - دلقک :.:

تا حالا وت اینه به خودت وقتی گریه می کنی نگاه کردی؟دیدی چه قیافه ت زشت می شه؟ گریه خیلی چیز بدیه نه؟ سرت درد می کیره؟ چشمات قرمز می شه سیاهی می ره؟ ای بابا تازه شدی مثل من .یهو ساکت می ش و یادت به خاطره هات می افته؟ می گی ای بابا این خاطره ها فراموش نمی شن که .صاحبشون که دیگه هیچ! نمی خوای قبول کنی که رابطه تموم شدنیه نه؟؟؟بینیم باااااااااا! من تجربه کردم تو تجربه کردی همه مون عشق داشتیم نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اینجوری خودتو آروم می کنی اما تهش یه چشمکی واسه خودت می زنی و می گی هیشکی مثل من نبود هیشکیا رابطه شون مثل ما نبود!!!!!!

پ . ن: بشین گریه تو کن جوجه با اون قیافه مثل دلقکت!!!!!!!!!


Posted by بانوی شرقی on 1388/02/19 at 22:04 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------