تبلیغات
:.: دست نوشته ها - معنای ماندن :.:
سبزه در علامتِ خود میمانَد معنای ماندن اما در سبزه نیست. 
که سبزه خود شکل ظریف رفتن دارد
 وقتی که سر به سبزهی دیگر خم میکند.

Posted by ابراهیم on 1388/02/14 at 20:45 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------