تبلیغات
:.: دست نوشته ها - نمی‌نویسم :.:

سرعت حرکت حرفها و فکرها و تصویرها در سرم سریعتر از سرعت حرکت انگشتانم روی کیبورد است. نمیتوانم ... و نمیرسم بنویسم. نمی‌نویسم.

پ .ن.  بارها تصمیم گرفتم از اینجا برم و دیگه اینجا ننویسم ولی شاید اینجاست که فقط می تونم امروز و ببینم و از این آینده ی لعنتی که شاید خیلی نزدیک باشه و من احساس می کنم دوره فرار کنم.    

                                 


Posted by ابراهیم on 1388/01/8 at 18:55 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------