تبلیغات
:.: دست نوشته ها - بزرگ شدن - دردسر :.:

وقتی بچه‌ای، چیزا رو یا می‌تونی راحت به دست بیاری، یا اصلا نمی‌تونی به دست بیاری. بزرگ که می‌شی، تنوع حالت‌ها زیاد می‌شه... چیزهایی به انتخابات اضافه می‌شه که فقط با زور زدن زیاد به دست میان.
این‌که برای به دست آوردن چیزی زیاد زور بزنی مشکل اصلی نیست... مشکل اصلی اینه که وقتی برای یه چیزی زیاد زور می‌زنی، نمی‌تونی مطمئن باشی که با زور زدنت درست می‌شه یا از اون چیزاییه که اصولا قرار نیست به دست بیاری.
Posted by ابراهیم on 1386/09/15 at 12:12 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------