تبلیغات
:.: دست نوشته ها - اسفناج :.:

م.ا :

--لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند حاضرم تمام هستیم را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا شوند.

--روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم......

 تنهائی را دوست دارم چون بی وفا نیست تنهائی را دوست دارم چون تجربه اش کرده ام تنهائی رادوست دارم چون عشق دروغین درآن نیست تنهائی را دوست دارم چون خدا هم تنهاست تنهائی را دوست دارم چون در خلوت وتنهائیم در انتظار خواهم گریست وهیچ کس اشکهایم را نمیبیند .

 خ:

-- می‌خوام بذارمشون لای کالباسای ساندویچم ... نمی‌دونم چی می‌شه و چرا ولی به کاهو می‌گم اسفناج
"یه کم اسفناج بدید این طرف"

می‌خندن ... می‌گن عاشقی؟!

فکر کن ... از چه چیزایی به چه چیزایی می‌رسن مردم... والا!

--  به قول لائو تزو آنگونه زندگی کن که اگر زمانی پرسیدند برای چه زندگی می‌کنی؟ پاسخی داشته باشی در خور اعتنا و اعتبار ...


Posted by ابراهیم on 1386/08/21 at 12:11 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------