تبلیغات
:.: دست نوشته ها - ... :.:

با دستات یه  پروانه می گیری میخوای ببینی زندست یا نه ؟؟

انگشتتو باز می کنی....

فرار می کنه محکم می گیریش ... میمیره...دوست داشتن یه همچین چیزیه!!!


Posted by شیرین on 1386/07/4 at 02:09 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------