تبلیغات
:.: دست نوشته ها - ... :.:

افلاطون میگه: اگه با دلت چیزی یا کسی رو دوست داری زیاد جدی نگیرش ؛چون ارزشی نداره چون کار دل دوست داشتنه؛ مثل کار چشم که دیدنه ؛اما اگر یه روز با عقلت کسی رو دوست داشتی؛ اگه عقلت عاشق شد ؛ بدون داری چیزی رو تجربه می کنی که اسمش عشق واقعیه!!


Posted by شیرین on 1386/07/4 at 02:09 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------