تبلیغات
:.: دست نوشته ها - دستی در دستم سرد شد :.:

دستی در دستم سرد شد.

هفته ی گذشته پدر بزرگمو تو شرایطی از دست دادم که خیلی بهش احساس نزدیکی میکردم.

روزای آخری که کنارش بودم فقط گوش کردم و یاد گرفتم و دیدم...

به لحظه ی مرگش حسادت کردم....

مرگ

مرگ

مرگ

به پنجره‌ی اتاقم که نگاه میکنم ٬
با خودم به همه‌ی اتاقایی که داشتم و پنجره نداشت فکر میکنم.
به پدرم فکر میکنم
به مادرم
به خانواده‌م

به پدر بزرگم که رفت
به بادی که میخوره به پنجره‌ی اتاقی که دوسش ندارم.


Posted by ابراهیم on 1386/02/23 at 04:05 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------