تبلیغات
:.: دست نوشته ها - عشق و نفرت :.:

خیلی ها می گن فاصله عشق و نفرت قد یه مو!! بعضیام مثل من معتقدند عاشق در بدترین شرایط هم عاشقه و متنفر نمی شه!

اما وقتی هم عاشقی هم متنفر اونوقت تکلیف چیه؟


Posted by بانوی شرقی on 1386/02/19 at 11:05 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------