تبلیغات
:.: دست نوشته ها - فیلم 300 :.:
اول:
جریان فیلم 300 و تحریف تاریخ توسط هالیوودی ها من رو به یاد کتاب 1984 جرج اورول می ندازه که می گه: حزب به ایم مسئله اعتقاد داره که اگه گذشته رو زیر دست داشته باشی آینده از آن تو خواهد بود. آینده هنوز اتفاق نیافتاده، ولی گذشته رو میتونی همونطور که خودت می خوای تغییر بدی..." این اون چیزیه که هالیوود داره انجام می ده.
دوم:
تا زمانی که دولتمردان ایران دلشون به حال فزهنگ باستانی ایران زمین نسوزه و ایران باستان رو به رسمیت نشناسه از این داستانها حالا حالاها خواهیم داشت. وقتی یک کشوری خودش در خراب کردن قسمتی از فرهنگش نقش به سزایی رو داره چه انتظاری از بیگانه؟وقتی که برای تعریض یک خیابان حاضر نمیشن مسجدی رو که سر راه قرار گرفته، خراب کنن و از خیر تعریض خیابان میگذرن ولی برعکس میان و فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایرانی رو به خاطر عدم اعتقاد به اون و وحشی خوندن اون دوران،در کتب مدرسه کودکانشون براحتی به زیر آب فرو میکنن، چه انتظاری بهتر از این؟؟؟؟؟؟؟؟
 submit at 300themovie dot info .

Posted by ابراهیم on 1385/12/23 at 03:03 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------