تبلیغات
:.: دست نوشته ها - ویزل :.:
 وقتی که می میریم …
از ما نمی پرسد که … چرا قدیس نشدی ؟
چرا چیزی را کشف نکردی که این و آن را معالجه کند …
تنها چیزی که در آن لحظه باشکوه از ما می پرسد این است …
” چرا خودت نشدی ؟ ”
Posted by ابراهیم on 1385/11/23 at 08:02 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------